การชำระเงิน

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
--- ไม่มีรายการในฐานข้อมูล ---


Payment Information
(แก้ไขหน้านี้ ให้ไปที่  ตั้งค่าระบบ -> รายละเอียดการชำระเงิน)


ชำระด้วยวิธีโอนเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร หรือ ทาง ATM

 

หลังจากท่านได้โอนเงินผ่านธนาคารแล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบ Payin Slip หรือหลักฐานการโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม แล้ว เขียนรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ ส่งแฟ็กซ์มาที่ 02-xxx-xxxx หรือแจ้งผ่านทางอีเมลล์ หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้ว ทางทีมงานจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ต่อไป

 

หมายเหตุ

 

- ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ลักษณะการใช้บริการ เป็นการชำระเงินล่วงหน้าก่อนทำการเปิดใช้บริการเว็บไซต์
- สำหรับนิติบุคคลสามารถนำค่าบริการนี้ไปหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

 

สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นำค่าบริการไปหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% หรือบุคคลธรรมดาไม่
นำหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีนำหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถ หักค่าบริการ ในนาม ร้านค้า xxx เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร xxxxxxxxx

 

โทร. 02-xxx-xxxxx  /  แฟ็กซ์. 02-xxx-xxxx

版权所有:广州添意时企业管理有限公司
粤ICP备11025579号